• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Mossutflykt till Grimsmåla

Vi studerar mossfloran under ledning av Johan Wolgast.

Vi besöker Grimsmåla naturreservat vid Mieån där vi främst studerar mossfloran under ledning av Johan Wolgast. Men vi noterar säkert även lite kärlväxter, fåglar mm. 

I Grimsmåla får du uppleva en del av Mieåns dalgångs småskaliga landskap, med formationer från istiden. Naturen är variationsrik, med hagmarker, hamlade träd, ädellövskogar, lövsumpskogar och åmiljöer. Mieån går som en pulsåder genom naturreservatet. I ån finns ett rikt djurliv med bland annat flodpärlmussla. Ån kantas av betade fuktängar och lövsumpskogar, där det bitvis växer myrlilja. På högre liggande marker tar torrare gräsmarker, trädbärande hagmarker och skogar dominerade av ädellöv och tall vid. Hamlade träd, som förr beskars för att få lövfoder till tamboskapen, finns spridda i området. Hamlade träd kan bli mycket gamla och på stammarna växer ofta många olika arter av skyddsvärda lavar och mossor.

Kläder efter väder. Ta med kikare och fika! 

Alla såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna till våra aktiviteter. Evenemangen är gratis om inget annat anges.

Plats: För anslutning på plats kontakta Johan.
Samåkning: Teaterparken i Karlshamn kl. 09:30. 
Kontaktperson: Johan Wolgast tel 070-815 44 24

Välkomna!

 

Kontakt

Josefin Karlsson
Verksamhetsutvecklare Djur och natur
Ronneby
josefin.karlsson@studieframjandet.se
073-071 46 90

Vi studerar mossfloran under ledning av Johan Wolgast.

Vi besöker Grimsmåla naturreservat vid Mieån där vi främst studerar mossfloran under ledning av Johan Wolgast. Men vi noterar säkert även lite kärlväxter, fåglar mm. 

I Grimsmåla får du uppleva en del av Mieåns dalgångs småskaliga landskap, med formationer från istiden. Naturen är variationsrik, med hagmarker, hamlade träd, ädellövskogar, lövsumpskogar och åmiljöer. Mieån går som en pulsåder genom naturreservatet. I ån finns ett rikt djurliv med bland annat flodpärlmussla. Ån kantas av betade fuktängar och lövsumpskogar, där det bitvis växer myrlilja. På högre liggande marker tar torrare gräsmarker, trädbärande hagmarker och skogar dominerade av ädellöv och tall vid. Hamlade träd, som förr beskars för att få lövfoder till tamboskapen, finns spridda i området. Hamlade träd kan bli mycket gamla och på stammarna växer ofta många olika arter av skyddsvärda lavar och mossor.

Kläder efter väder. Ta med kikare och fika! 

Alla såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna till våra aktiviteter. Evenemangen är gratis om inget annat anges.

Plats: För anslutning på plats kontakta Johan.
Samåkning: Teaterparken i Karlshamn kl. 09:30. 
Kontaktperson: Johan Wolgast tel 070-815 44 24

Välkomna!

 

Kontakt

Josefin Karlsson Verksamhetsutvecklare Djur och natur

Liknande kurser inom Utflykter i Blekinge län