• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Mörrumsåns nedre dalgång

Åke Johansson tar oss med på ett besök i naturreservatet vid Mörrumsåns nedre dalgång

Naturreservatet löper längsmed ett av Sveriges artrikaste och mest kända vattendrag - Mörrumsån som har stor betydelse som livsmiljö och framtida spridningskälla för flera känsliga arter. Samtliga inhemska limniska stormusslor finns i ån, bland annat den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan, som i Mörrumsån har ett av sina största bestånd i landet. Drygt hälften av Sveriges arter av sötvattenfisk finns också i ån, exempelvis den vida kända Mörrumsålaxen. Vid bottenfaunainventeringar inom naturreservatet har mer än 100 arter noterats, varav flera som är renvattenkrävande och försurningskänsliga.

Forsärla, strömstare, storskrake och drillsnäppa uppehåller sig gärna längs ån, liksom den exotiskt färgglada kungsfiskaren. Har man tur kan man även träffa på utter, som numera finns längs hela Mörrumsån, ända ner till kusten.

På öar i ån och längs låglänta stränder står tidvis översvämmade svämlövskogar med inslag av sjöstrandsnår och högörtsflora. Här finns också en stor artrikedom och dessa låglänta områden är särskilt viktiga under torrperioder, då de ofta förblir grönskande och rikligt blommande trots torra omgivningar.

Vi hoppas få se många olika arter och lära oss mer om detta artrika naturreservat. 

Kläder efter väder och medtag gärna kikare och fika.
Alla såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna till våra aktiviteter. Evenemangen är gratis om inget annat anges.

Plats: Samling vid lerduveskjutbanan i Hopatäppet, Kylingaryds byväg 229-6.
Samåkning: Teaterparken i Karlshamn kl. 18:00.
Kontaktperson: Åke Johansson tel. 076-815 16 89

Välkomna!

 

Kontakt

Josefin Karlsson
Verksamhetsutvecklare Djur och natur
Ronneby
josefin.karlsson@studieframjandet.se
073-071 46 90

Åke Johansson tar oss med på ett besök i naturreservatet vid Mörrumsåns nedre dalgång

Naturreservatet löper längsmed ett av Sveriges artrikaste och mest kända vattendrag - Mörrumsån som har stor betydelse som livsmiljö och framtida spridningskälla för flera känsliga arter. Samtliga inhemska limniska stormusslor finns i ån, bland annat den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan, som i Mörrumsån har ett av sina största bestånd i landet. Drygt hälften av Sveriges arter av sötvattenfisk finns också i ån, exempelvis den vida kända Mörrumsålaxen. Vid bottenfaunainventeringar inom naturreservatet har mer än 100 arter noterats, varav flera som är renvattenkrävande och försurningskänsliga.

Forsärla, strömstare, storskrake och drillsnäppa uppehåller sig gärna längs ån, liksom den exotiskt färgglada kungsfiskaren. Har man tur kan man även träffa på utter, som numera finns längs hela Mörrumsån, ända ner till kusten.

På öar i ån och längs låglänta stränder står tidvis översvämmade svämlövskogar med inslag av sjöstrandsnår och högörtsflora. Här finns också en stor artrikedom och dessa låglänta områden är särskilt viktiga under torrperioder, då de ofta förblir grönskande och rikligt blommande trots torra omgivningar.

Vi hoppas få se många olika arter och lära oss mer om detta artrika naturreservat. 

Kläder efter väder och medtag gärna kikare och fika.
Alla såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna till våra aktiviteter. Evenemangen är gratis om inget annat anges.

Plats: Samling vid lerduveskjutbanan i Hopatäppet, Kylingaryds byväg 229-6.
Samåkning: Teaterparken i Karlshamn kl. 18:00.
Kontaktperson: Åke Johansson tel. 076-815 16 89

Välkomna!

 

Josefin Karlsson Verksamhetsutvecklare Djur och natur

Liknande kurser inom Utflykter i Blekinge län