• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

De vilda blommornas dag

Tillsammans med Johan Wolgast undersöker vi strandängsfloran vid Elleholms naturreservat.

Naturreservatet Elleholm består av en kustskog i ett herrgårdslandskap och angränsande skärgårdsområde väster om Mörrumsåns mynning.

Naturreservatets strandnära skogar domineras av bok, ek och tall. Skogarna har till stora delar fått stå orörd under lång tid och det finns gott om död ved. Bitvis är inslaget av gamla, senvuxna träd stort. Här finns ovanliga och hotade arter av vedinsekter, lavar och svampar knutna till skogar med höga naturvärden och lång kontinuitet, som exempelvis skillerticka, spinnfingersvamp, cinnoberspindling och rostfläck.

Längre inåt land står en något rikare bokskog med ett frodigt fältskikt bestående av bland annat lundslok, hässlebrodd, lundarv, buskstjärnblomma, tandrot, blåsippa, liten nunneört och myskmadra. I fuktstråk finns aldominerade sumpskogar med välutvecklad sockelbildning. Naturreservatets skogar är karaktäristiska för hur blekingska kustområden kunde se ut innan exploateringen tog fart.

På åmaderna och längs havsängarna kan man hitta många intressanta vilda blommor.

Vi hoppas få se många olika arter och lära oss mer om naturreservatets flora. Då det beroende på vattenståndet kan vara mer eller mindre blött är stövlar lämpligt.

Kläder efter väder och medtag gärna kikare och fika.
Alla såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna till våra aktiviteter. Evenemangen är gratis om inget annat anges.

Plats: Samling på parkeringen vid Elleholms kyrka kl. 10:00.
Samåkning: Teaterparken i Karlshamn kl. 09:40
Kontaktperson: Johan Wolgast tel. 070815 44 24

Välkomna!

 

Kontakt

Josefin Karlsson
Verksamhetsutvecklare Djur och natur
Ronneby
josefin.karlsson@studieframjandet.se
073-071 46 90

Tillsammans med Johan Wolgast undersöker vi strandängsfloran vid Elleholms naturreservat.

Naturreservatet Elleholm består av en kustskog i ett herrgårdslandskap och angränsande skärgårdsområde väster om Mörrumsåns mynning.

Naturreservatets strandnära skogar domineras av bok, ek och tall. Skogarna har till stora delar fått stå orörd under lång tid och det finns gott om död ved. Bitvis är inslaget av gamla, senvuxna träd stort. Här finns ovanliga och hotade arter av vedinsekter, lavar och svampar knutna till skogar med höga naturvärden och lång kontinuitet, som exempelvis skillerticka, spinnfingersvamp, cinnoberspindling och rostfläck.

Längre inåt land står en något rikare bokskog med ett frodigt fältskikt bestående av bland annat lundslok, hässlebrodd, lundarv, buskstjärnblomma, tandrot, blåsippa, liten nunneört och myskmadra. I fuktstråk finns aldominerade sumpskogar med välutvecklad sockelbildning. Naturreservatets skogar är karaktäristiska för hur blekingska kustområden kunde se ut innan exploateringen tog fart.

På åmaderna och längs havsängarna kan man hitta många intressanta vilda blommor.

Vi hoppas få se många olika arter och lära oss mer om naturreservatets flora. Då det beroende på vattenståndet kan vara mer eller mindre blött är stövlar lämpligt.

Kläder efter väder och medtag gärna kikare och fika.
Alla såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna till våra aktiviteter. Evenemangen är gratis om inget annat anges.

Plats: Samling på parkeringen vid Elleholms kyrka kl. 10:00.
Samåkning: Teaterparken i Karlshamn kl. 09:40
Kontaktperson: Johan Wolgast tel. 070815 44 24

Välkomna!

 

Josefin Karlsson Verksamhetsutvecklare Djur och natur

Liknande kurser inom Utflykter i Blekinge län