• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Innehållet riktas mot Västra Götalands län

Innehållet riktas mot Västra Götalands län

Fem sätt att läsa Jägarskolan - Västra Götaland

Studiefrämjandet och Svenska Jägareförbundet är två ideella organisationer. Vår drivkraft är att utbilda ansvarstagande och bra jägare. Vi har fem sätt att göra det på.

Vi har ett gemensamt upplägg för studierna oavsett var i landet du läser, men Jägarskolornas längd varierar. Detta beror bland annat på när jaktskyttebanorna öppnar för säsongen.

Fem olika sätt att läsa Jägarskolan

1. Jägarexamen: Jägarskolan komplett 

Med Jägarskolan komplett får du kunskap om alla de delar som en blivande jägare kan ställas inför i sin jaktutövning. Du får teoretisk och praktisk handledning av erfarna jägare. Utbildningen omfattar alltid minst 52 studietimmar och pågår under en termin. Målet med kursen är att du ska få en fullständig jägarexamen. 

2. Jägarexamen: Jägarskolan teori 

Den här kursen är för dig som löser den praktiska skyttedelen på egen hand. Utbildningen omfattar alltid minst 36 studietimmar fördelat över ett antal veckor. Kursens mål är att du klarar jägarexamens teoretiska delprov. 

3. Jägarexamen: Jägarskolan praktik 

Den här kursen riktar sig till dig som läser in den teoretiska delen på egen hand. Utbildningen omfattar alltid minst 16 studietimmar fördelat över ett antal dagar. Kursens mål är att du klarar jägarexamens praktiska delprov. 

4. Jägarexamen: Jägarskolan intensiv 

Jägarskolan intensiv är en gedigen intensivutbildning som inte tummar på kvalitén. Det höga tempot ställer särskilda krav på dig som ska delta. Du måste vara beredd på att lägga ner mycket tid på självstudier innan och mellan kurstillfällena. Du bör också ha erfarenhet av att handskas med vapen. Utbildningen omfattar alltid minst fyra studieveckor, självstudier och minst 25 studietimmar hos oss. Kursens mål är att du klarar en fullständig jägarexamen. 

5. Jägarexamen: Jägarskolan distans

Kursen passar dig som vill ha friheten att kunna läsa när och var du vill. Huvuddelen av utbildningen är självstudier via dator eller surfplatta, med stöd av en handledare på distans. Kursen innehåller även fysiska träffar, då vi bland annat tränar på skytte och säker vapenhantering. Utbildningen pågår under en termin och omfattar alltid minst 52 studietimmar varav minst 25 studietimmar är praktiska. Kursens mål är att du klarar en fullständig jägarexamen.  

Jägarskolans kursmaterial 

Vi använder alltid Svenska Jägareförbundets bok ”Jägarskolan” som studielitteratur och Jägareförbundets e-jaktplattform för distansstudier. ”Jägarskolan” finns även som ljudbok.

Läser du Jägarskolan hos Studiefrämjandet får du allt studiematerial till rabatterat pris, mer information kring rabatten får du när du anmäler dig.

Jägarskolans delar:

 • Att bli jägare 
 • Om jaktens historia, etik, säkerhet, sociala sammanhang, ansvar och licenskrav.
 • Jakten
 • Om jaktformer, arter, regler, funktioner och eftersök.
 • Viltet
 • Om artkunskap, etologi, ekologi och  förvaltningsområden.
 • Viltvård
 • Om landskaps- och habitatanalys, åtgärder och uppföljning.
 • Vapen och skytte
 • Om hagelvapen, kulvapen, övning, säkerhet, vapenvård.
 • Efter skottet
 • Om vilthantering, besiktning, styckning, förvaring och hygien.
 • Jaktens organisation
 • EU, nationellt, samverkan och det allmänna uppdraget.
 • Jaktlagstiftningen
 • Skyttepraktik 

Jägarexamensprovet 

Det är Naturvårdsverket som fastställer kraven för jägarexamen och proven avläggs inför en särskild provledare som förordnats av polisen. I varje län finns det ett visst antal provbanor. Läser du Jägarskolan hos oss ordnar vi provledare och tid för uppskjutning.

Provet består både av teori och praktik. Den teoretiska delen består av 70 frågor från Jägarskolans alla delar. Du måste ha minst 60 rätta svar för att bli godkänd. Det praktiska provet består av två delmoment. I den första delen ska du visa färdighet i säker hagelgevärshantering och avståndsbedömning, lerduveskytte samt markmålsskytte. Andra delen handlar om säker kulgevärshantering, precisionsskytte samt viltmålsskytte på älgbana. 

Under alla moment är det viktigt att du visar att du kan hantera vapen på ett säkert sätt. 

Första jakten

Innan du kan börja jaga på egen hand måste du lösa ett statligt jaktkort hos Naturvårdsverket och beviljas tillstånd av polisen att låna eller inneha jaktvapen. Du behöver också ha jakträtt - äga eller arrendera jaktmark - eller bli inbjuden till eller betala för jakt hos någon annan som har jakträtt.

Mer info om Jägarskolan - kurser, studiecirklar & evenemang