• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond har sedan 1976 årligen, med undantag för ett par år, delat ut ett naturvårdspris till personer som utfört särskilt förtjänstfullt arbete för naturvården i Sverige. Priset är till minnet av ornitologen och författaren Erik Rosenberg (1902-1971).

Rosenbergdagarna Foto: Privat Rosenbergpriset delas ut under Rosenbergdagarna av Närkes Ornitologiska Förening (NOF) till personer, organisationer eller företagsamma som ämnar att gynna naturvårdsarbetet.

Rosenbergpriset är ett hedersfullt pris för arbete som gynnar biologisk mångfald och främjar områden med höga naturvärden i Sverige.