• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Här kan du se och ladda ned programmet med tider
-
Rosenbergdagarna Program 2022.pdf


 

Fredag 14 oktober

 

 

Registrering, fika och utställningar kl 8.30


 

 

Invigning av konferensen                                    

Anna Olofsson, länsråd, Länsstyrelsen i Örebro län

 

 

Presentation av Mats
Rosenberg

 Ewa-Leena Johansson, vice ordförande i Hopajola

 

 

Mångfaldens landskap – en levande bildexposé

Mats Rosenberg

 

 

Grön infrastruktur för den biologiska mångfalden

Daniel Gustafson, Helena Rygne, Länsstyrelsen

 

 

Fika och utställningar

 

 

 

Förändringar i Närkes fågelpopulation och dess orsaker                         

Anders Wirdheim, ornitolog & skribent

 

 

Övergripande situationen för insektsfaunan & naturvårdsexempel                                               

Per Karlsson Linderum, biolog 

 

 

Om Erik Rosenberg     

Clas Thor, författare

 

 

Utdelning av Rosenbergpriset 

Närkes Ornitologiska förening

 

 

 Lunch och utställningar

 

 

 

Skogsbruk och biologisk mångfald 

Monica Pettersson, Skogsstyrelsen

 

 

Skogsbruk och biologisk mångfald

Per Angelstam, prof. emeritus SLU Skogsmästarskolan

 

  Frågestund om skogsbruk och biologisk mångfald

 

 

Workshop

 

 

 

Fika och utställningar

 

 

 

Biologisk mångfald - från globalt till lokalt

Ola Jennersten, WWF

 

 

Prisutdelning av logga-tävling och information om lördag

 

 


 

Lördag 15 oktober

 

 

Samling kl 8.30 vid Stora Hjortstorp, Venan 413, 703 81 Örebro. Återsamling kl 14.00 med fika och summering av exkursionerna. Därefter guidning av Mats Rosenberg - förvandlingen av Oset-Rynningeviken. Avslutning kl 16.00.

 

 


Tema: Våtmarker & vattendrag

 

 

Markaskogen & Ässkog - Ett 500-årigt kulturlandskap som under senaste 5 åren fått ett ansiktslyft; granplanteringar som bytts tillbaka mot betesmark, utdikad åkermark som fått nya vattenspeglar.

 

 

Lindbacka - Bron som blev en damm som sen dämde. Hur kan man reparera skadan från mänsklig exploatering av vattendrag?

 

 

Naturens Teater, Rånnesta - Lunch

 

 

Tysslingen - En av Närkes finaste fågellokaler och erkända svansjö som på sikt kan komma att växa igen trots stora restaureringsinsatser under 30 år. Varför växer den igen och vad kan göras för att minska risken?

 

 


Tema: Skogslandskapet

 

 

Skymhyttan - hygge på Sveaskogs mark, 5 ha, 4-5 år gammalt.

 

 

Järle gård - Järle gård är en gammal fastighet med anor från 1600-talet. Gården som omfattar 85 ha skog och 35 ha åker/bete ligger i anslutning till Järleåns och Utterbäckens naturreservat. Sedan 2010 har skogen brukats kalhyggesfritt, vilket betyder att den är i början av en omställning.

 

 

Svalbo Café - Lunch

 

 

Hjälmarens lövskogar mellan Myrö och Vena - rester av trädbärande gräsmarker och ”ny naturskog” efter igenväxning av den ”blå bården”. Strategier för att öka lövskogens natur- & produktionsvärden.

 

 


Tema: Kulturlandskap & urban miljö

 

 

Kvarntorp - Kan den biologiska mångfalden spira i ett postindustriellt landskap präglat av tung industri, gruvbrytning, oljeutvinning och slagghögar?

 

 

Wärdshuset Utsikten - Lunch

 

 

Fjärilslandskapet - Ett projekt för ökad biologiska mångfald och friluftsliv i ett landskap präglat av kalkrika alvarsliknande marker med kalkbrott, ängar, gräsmarker och lövskogar.

 

 


Tema: Odlingslandskapet

 

 

Ormesta Åkrar - Arrenderad kommunal jordbruksmark.

 

 

Berga Gård - Kravgård på många ben. Produktion av KRAV-ägg, lammkött, spannmål. Café och gårdsbutik med bl.a. egenproducerade Lyckliga hönans glass.

 

 

Berga Skafferi - Lunch

 

 

Hidinge Gård - Pilotgård inom ”Odling i balans” som visar hur ekologi kan kombineras med ekonomi. Gården är stor producent av slaktsvin samt bedriver plogfri och integrerad växtodling av spannmål, oljelin, ärtor, potatis m.m. Nya typer av kantzoner utvecklas för att gynna biologisk mångfald.