• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Konferens för biologisk mångfald i Örebro län

ROSENBERGDAGARNA 2022
Hösten 2022 genomfördes Rosenbergdagarna, ett nytt forum för biologisk mångfald i Örebro län, 14-15 oktober. Temat var ”Hur står det till med den biologiska mångfalden i Örebro län?”.

Läs mer om föreläsarna och se filmen från dag 1.
Summering av Rosenbergdagarna 2022.

Fredag 14 oktober
Första dagen ägnades åt föreläsningar, seminarier, workshops m m på City Konferenscenter i Örebro.

Lördag 15 oktober
Andra dagen besökte deltagarna områden som gynnar eller missgynnar biologisk mångfald.

Arrangörer:
Rosenbergdagarna arrangerades av tio föreningar i länet, Studiefrämjandet, Region Örebro län, Örebro kommun och samordnades av naturvårdsorganisationen Hopajola. Länsstyrelsen Örebro medverkade. 

Inbjudan Rosenbergdagarna 14-15 okt

 

*Konferensen medfinansierades med LONA-medel. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.