• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Konferens för biologisk mångfald i Örebro län

 

Rosenbergdagarna 2024 kommer äga rum 27-28 september. 
Skriv redan nu in datumet! Arrangörernas ambition är att få ett program liknande år 2022, med föredrag och diskussioner under fredagen och bussexkursioner under lördagen. Mer info & anmälningsformulär kommer finnas på bl a Hopajolas webb innan sommaren. 

Rosenbergdagarna - ett forum för biologisk mångfald i Örebro län
Tema: Vatten och våtmarker kopplat till länets biologiska mångfald.

Spara datumet - Rosenbergdagarna 2024.pdf

Under 2024 kommer arrangörerna samverka i ett flertal praktiska naturvårdsinsatser med fokus på biologisk mångfald. Några exempel nedan:

Följ gärna Rosenbergdagarna på Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad!

Arrangörer:

Föreningen Kilsbergskanten
Hopajola
Hällefors Ornitologiska Förening
Kilsbergsfrämjandet
Naturskyddsföreningen Örebro län
Naturskyddsföreningens Örebrokrets
Närkes Ornitologiska Förening
Närkes Insektsförening
Region Örebro län
Studiefrämjandet
Örebro kommun
Örebro Läns Botaniska Sällskap
Östernärkes Naturvårdsförening

Rosenbergdagarna samordnas av Hopajola.

Länsstyrelsen i Örebro m fl medverkar.


Länets första konferens med fokus på biologisk mångfald genomfördes hösten 2022.

Summering av Rosenbergdagarna 2022.
Läs mer om föreläsarna och se filmen från dag 1.

*Konferensen 2022 medfinansierades med LONA-medel. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.