• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
 • Hopajola
 • Rosenbergdagarna - En konferens för biologisk mångfald i Örebro län

Rosenbergdagarna - En konferens för biologisk mångfald i Örebro län

Liten flicka i vit klänning bland sommarblommor.

Rosenbergdagarna - En konferens för biologisk mångfald i Örebro län

Välkommen till Rosenbergdagarna i Örebro. Ett forum för biologisk mångfald - temat är "Hur står det till med den biologiska mångfalden i Örebro län?"

Målgrupp:

Konferensen vänder sig till lokala/regionala politiker, tjänstepersoner, markägare, föreningar och den intresserade allmänheten.

 

Fredag 14 oktober

Första dagen ägnas åt föreläsningar, seminarier, workshops med mera, på City Konferenscenter i Örebro.

Se hela programmet här:

 

Lördag 15 oktober

Andra dagen besöker deltagarna områden som gynnar eller missgynnar biologisk mångfald.


Tema/utflykter att välja mellan:

 1. Våtmarker och vattendrag
 2. Skogslandskapet
 3. Kulturlandskap och urban miljö
 4. Odlingslandskapet

Anmälan senast 1 oktober 2022.

Vid anmälan ska du ange om du ska delta båda dagarna eller vilken av dagarna och vilka utflykter du ska delta på
Du ska också ange om du är privatperson eller företag.

OBS! Anmälan är bindande. Du kan dock avanmäla ditt deltagande kostnadsfritt 7 dagar innan (7/10). Avanmälan efter den 7 oktober utan läkarintyg debiteras.

Pris:

300 kr - privatperson/ideell förening

600 kr - föreningar, tjänsteman och företag

 

Välkommen med din anmälan!

Arrangörer: Rosenbergdagarna arrangeras av tio föreningar i länet, Region Örebro län, Örebro kommun och samordnas av naturvårdsorganisationen Hopajola.

 

Kontakt

Kristina Andersson
Medarbetare
Karlstad
kristina.andersson@studieframjandet.se
054-17 29 76

Välkommen till Rosenbergdagarna i Örebro. Ett forum för biologisk mångfald - temat är "Hur står det till med den biologiska mångfalden i Örebro län?"

Anmäl dig

Målgrupp:

Konferensen vänder sig till lokala/regionala politiker, tjänstepersoner, markägare, föreningar och den intresserade allmänheten.

 

Fredag 14 oktober

Första dagen ägnas åt föreläsningar, seminarier, workshops med mera, på City Konferenscenter i Örebro.

Se hela programmet här:

 

Lördag 15 oktober

Andra dagen besöker deltagarna områden som gynnar eller missgynnar biologisk mångfald.


Tema/utflykter att välja mellan:

 1. Våtmarker och vattendrag
 2. Skogslandskapet
 3. Kulturlandskap och urban miljö
 4. Odlingslandskapet

Anmälan senast 1 oktober 2022.

Vid anmälan ska du ange om du ska delta båda dagarna eller vilken av dagarna och vilka utflykter du ska delta på
Du ska också ange om du är privatperson eller företag.

OBS! Anmälan är bindande. Du kan dock avanmäla ditt deltagande kostnadsfritt 7 dagar innan (7/10). Avanmälan efter den 7 oktober utan läkarintyg debiteras.

Pris:

300 kr - privatperson/ideell förening

600 kr - föreningar, tjänsteman och företag

 

Välkommen med din anmälan!

Arrangörer: Rosenbergdagarna arrangeras av tio föreningar i länet, Region Örebro län, Örebro kommun och samordnas av naturvårdsorganisationen Hopajola.

 

Kristina Andersson Medarbetare