• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Utflykt: Ekar & drumliner i Hackvad

Välkommen på en utflykt till Håvesta naturreservat.


Naturreservatet Håvesta ekhage ligger i drumlinlandskapet kring Hackvad. Här växer vidkronade hagmarksekar, som har ett rikt växt- och djurliv. 
I området finns även ett gravfält från järnåldern, fossila åkrar med datering från medeltiden samt en hålväg från 1700–1800-tal.  

Vi besöker några av reservaten i Hackvads drumlinområde med imponerande ekar i det gamla odlingslandskapet.

 Avfärd från Coop Hallsberg kl. 09.00

Läs mera om Håvesta ekhage här:


 Arr: Kumla och Hallsberg Naturskyddsföreningar

Kontakt

Sanna Henriksson
Verksamhetsutvecklare
sanna.henriksson@studieframjandet.se

Välkommen på en utflykt till Håvesta naturreservat.


Naturreservatet Håvesta ekhage ligger i drumlinlandskapet kring Hackvad. Här växer vidkronade hagmarksekar, som har ett rikt växt- och djurliv. 
I området finns även ett gravfält från järnåldern, fossila åkrar med datering från medeltiden samt en hålväg från 1700–1800-tal.  

Vi besöker några av reservaten i Hackvads drumlinområde med imponerande ekar i det gamla odlingslandskapet.

 Avfärd från Coop Hallsberg kl. 09.00

Läs mera om Håvesta ekhage här:


 Arr: Kumla och Hallsberg Naturskyddsföreningar

Kontakt

Sanna Henriksson Verksamhetsutvecklare