• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Bioblitz: Artjakt i Kilsbergskanten

Naturinventeringar i och runt Svenshyttan, ett naturreservat med höga naturvärden. Hjälp oss gärna leta arter!

Tid: kl. 07.00 - 14.00

Basläger nära Garphyttans nationalpark. 

Läs mera om Svenshyttan här:

Mera nformation om bioblitzen på bl a hopajola.se. 

Bioblitz är en intensiv period av biologisk inventering av ett specifikt område. Vanligtvis äger en bioblitz rum under 24 timmar och involverar både experter och amatörer, som tillsammans inventerar små många levande organismer som möjligt inom området. Områdena utgörs oftast av parker, eller andra urbana områden.
Bioblitzar genomförs årligen över hela världen och resultaten kan bland annat användas för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden.
Syftet med en bioblitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om de levande varelserna i parken.Det ger också vetenskapsmän möjlighet att genomföra fältarbete tillsammans och utöka listan över förekommande arter i ett område.Det syftar även till att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden.

Välkommen!

Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet och länets naturföreningar.

Kontakt

Sanna Henriksson
Verksamhetsutvecklare
sanna.henriksson@studieframjandet.se

Naturinventeringar i och runt Svenshyttan, ett naturreservat med höga naturvärden. Hjälp oss gärna leta arter!

Tid: kl. 07.00 - 14.00

Basläger nära Garphyttans nationalpark. 

Läs mera om Svenshyttan här:

Mera nformation om bioblitzen på bl a hopajola.se. 

Bioblitz är en intensiv period av biologisk inventering av ett specifikt område. Vanligtvis äger en bioblitz rum under 24 timmar och involverar både experter och amatörer, som tillsammans inventerar små många levande organismer som möjligt inom området. Områdena utgörs oftast av parker, eller andra urbana områden.
Bioblitzar genomförs årligen över hela världen och resultaten kan bland annat användas för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden.
Syftet med en bioblitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om de levande varelserna i parken.Det ger också vetenskapsmän möjlighet att genomföra fältarbete tillsammans och utöka listan över förekommande arter i ett område.Det syftar även till att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden.

Välkommen!

Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet och länets naturföreningar.

Kontakt

Sanna Henriksson Verksamhetsutvecklare