• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
  • Hopajola
  • Björkön förr och nu - Kulturhistorisk vandring

Björkön förr och nu - Kulturhistorisk vandring

Grupp människor som vandrar i naturen

Björkön förr och nu - Kulturhistorisk vandring

Björkön är ett kommunalt naturreservat och består av en ö i Hjälmaren. På ön möter du en lövskog med många äldre träd samt de kvarvarande öppna delarna markerna efter den gård som tidigare fanns på ön.

Innehåll

Båtutflykt och en ca 5 km lång vandring runt Björkön. Du får höra om människor som bott på ön och se fornlämningar från bronsåldern. Här trivs många fåglar, fladdermöss och andra djur. Kanske ser vi spår av dem? Medtag matsäck och dryck. Om vädret tillåter kan man grilla. 
OBS! Myggmedel kan behövas. 

Anmälan

Föranmälan & betalning till båten krävs, via mfsirena.se.
Båten avgår från Naturens Hus och resan tar ca 45 minuter till Björkön. 

Kontakt

För frågor om arrangemanget, kontakta Hopajola.
Mailadress: natur@hopajola.se

Arrangörer: Hopajola, Hjälmarens Vänner, Örebro kommun, Studiefrämjandet

Kontakt

Sanna Henriksson
Verksamhetsutvecklare
sanna.henriksson@studieframjandet.se

Björkön är ett kommunalt naturreservat och består av en ö i Hjälmaren. På ön möter du en lövskog med många äldre träd samt de kvarvarande öppna delarna markerna efter den gård som tidigare fanns på ön.

Innehåll

Båtutflykt och en ca 5 km lång vandring runt Björkön. Du får höra om människor som bott på ön och se fornlämningar från bronsåldern. Här trivs många fåglar, fladdermöss och andra djur. Kanske ser vi spår av dem? Medtag matsäck och dryck. Om vädret tillåter kan man grilla. 
OBS! Myggmedel kan behövas. 

Anmälan

Föranmälan & betalning till båten krävs, via mfsirena.se.
Båten avgår från Naturens Hus och resan tar ca 45 minuter till Björkön. 

Kontakt

För frågor om arrangemanget, kontakta Hopajola.
Mailadress: natur@hopajola.se

Arrangörer: Hopajola, Hjälmarens Vänner, Örebro kommun, Studiefrämjandet

Kontakt

Sanna Henriksson Verksamhetsutvecklare