• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
  • Hopajola
  • Månadens reservat: Fagning & naturaktiviteter i Tjälvesta

Månadens reservat: Fagning & naturaktiviteter i Tjälvesta

Grupp vandrare på stig

Månadens reservat: Fagning & naturaktiviteter i Tjälvesta

Välkommen att hjälpa Länsstyrelsens personal att vårstäda Tjälvesta äng, som är månadens reservat i april.

Fagning är en viktig del i ängskötseln. Genom att kratta bort gamla löv ser vi till att växterna kommer igång på våren. 
Det är också viktigt att få bort nedfallna grenar och kvistar, för att underlätta slåttern senare på sommaren. 
Sommartid är ängen en fantastisk oas, med en mängd växter och djur som trivs i ljusöppna, varma miljöer, t ex backsippa, svinrot, smörbollar.
De är alla beroende av att ängen sköts. 

Du deltar så länge som passar dig. 

Tag gärna med handskar, räfsa och lövkorg om du har. 

Samling sker kl 9 vid Snavlunda skola.
Tid: kl. 9.00 - 14.00

Läs mera om Snavlunda Tjälvesta naturreservat här:

Välkommen!

Samarr: Hopajola, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen Askersund.

Kontakt

Sanna Henriksson
Verksamhetsutvecklare
sanna.henriksson@studieframjandet.se

Välkommen att hjälpa Länsstyrelsens personal att vårstäda Tjälvesta äng, som är månadens reservat i april.

Fagning är en viktig del i ängskötseln. Genom att kratta bort gamla löv ser vi till att växterna kommer igång på våren. 
Det är också viktigt att få bort nedfallna grenar och kvistar, för att underlätta slåttern senare på sommaren. 
Sommartid är ängen en fantastisk oas, med en mängd växter och djur som trivs i ljusöppna, varma miljöer, t ex backsippa, svinrot, smörbollar.
De är alla beroende av att ängen sköts. 

Du deltar så länge som passar dig. 

Tag gärna med handskar, räfsa och lövkorg om du har. 

Samling sker kl 9 vid Snavlunda skola.
Tid: kl. 9.00 - 14.00

Läs mera om Snavlunda Tjälvesta naturreservat här:

Välkommen!

Samarr: Hopajola, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen Askersund.

Kontakt

Sanna Henriksson Verksamhetsutvecklare