• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
  • Hopajola
  • Månadens reservat: Återskapande av våtmark vid Ventärnen

Månadens reservat: Återskapande av våtmark vid Ventärnen

Grupp vandrare på stig

Månadens reservat: Återskapande av våtmark vid Ventärnen

Välkommen till månadens reservat Ventärnen i Askersunds kommun.

Reservatet är idag en våtmark som innehåller fina sumpskogar och kärr.

Kjell Ståhlberg på Länsstyrelsen Örebro berättar om de åtgärder som gjorts för att återskapa tidigare naturliga miljöer, t ex proppning av diken, återmeandring av bäckfåror och byggande av trösklar m m.

Vi kommer även titta på Ekemoängen, ett område i närheten som genomgått liknande åtgärder.

Medtag matsäck samt kläder och skor som funkar för blött underlag.

Tid: kl. 10.00 -ca 13.00

Samling sker vid Fagertärns reservatsparkering. 

Läs mera om Ventärnen här:

Välkommen! 


Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.

Kontakt

Sanna Henriksson
Verksamhetsutvecklare
sanna.henriksson@studieframjandet.se

Välkommen till månadens reservat Ventärnen i Askersunds kommun.

Reservatet är idag en våtmark som innehåller fina sumpskogar och kärr.

Kjell Ståhlberg på Länsstyrelsen Örebro berättar om de åtgärder som gjorts för att återskapa tidigare naturliga miljöer, t ex proppning av diken, återmeandring av bäckfåror och byggande av trösklar m m.

Vi kommer även titta på Ekemoängen, ett område i närheten som genomgått liknande åtgärder.

Medtag matsäck samt kläder och skor som funkar för blött underlag.

Tid: kl. 10.00 -ca 13.00

Samling sker vid Fagertärns reservatsparkering. 

Läs mera om Ventärnen här:

Välkommen! 


Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.

Kontakt

Sanna Henriksson Verksamhetsutvecklare