• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Botaniska rariteter i Glanshammar

Välkommen med på en guidning där vi beskådar både vanliga och ovanliga blommor.

Runt Glanshammar finns t ex  hällebräcka och backsippa, två arter som har svårt att hitta bra livsmiljöer i dagens landskap. Båda trivs i öppna betade marker och kalkrika områden.

Tag gärna med fika, sittdyna, ev fältflora, lupp (om du har) och ett glatt humör.


Luppar finns även att låna.

 

Tid: kl. 9.00 -13.00

Samling:  vid parkeringen till Glanshammars skola.


Vill du samåka dit? Kontakta Ankie på Hopajola, 072-546 01 05.

Välkommen!

Arr: Hopajola, Örebro Läns Botaniska Sällskap ÖLBS), Örebro kommun, Studiefrämjandet.

Välkommen med på en guidning där vi beskådar både vanliga och ovanliga blommor.

Runt Glanshammar finns t ex  hällebräcka och backsippa, två arter som har svårt att hitta bra livsmiljöer i dagens landskap. Båda trivs i öppna betade marker och kalkrika områden.

Tag gärna med fika, sittdyna, ev fältflora, lupp (om du har) och ett glatt humör.


Luppar finns även att låna.

 

Tid: kl. 9.00 -13.00

Samling:  vid parkeringen till Glanshammars skola.


Vill du samåka dit? Kontakta Ankie på Hopajola, 072-546 01 05.

Välkommen!

Arr: Hopajola, Örebro Läns Botaniska Sällskap ÖLBS), Örebro kommun, Studiefrämjandet.