• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Månadens reservat: Invigning av Bastviken

Välkommen på invigning av reservatet Bastviken, ett artrikt ängs- och skogsområde vid sjön Råsvalen i Lindesberg kommun.

Hopajola ordnar barnaktiviteter.

Mer information  läggs upp på bl.a Länsstyrelsens webb.

Läs mera om Bastviken här:

Välkommen!


Arr: Länsstyrelsen Örebro, Hopajola m fl.

Välkommen på invigning av reservatet Bastviken, ett artrikt ängs- och skogsområde vid sjön Råsvalen i Lindesberg kommun.

Hopajola ordnar barnaktiviteter.

Mer information  läggs upp på bl.a Länsstyrelsens webb.

Läs mera om Bastviken här:

Välkommen!


Arr: Länsstyrelsen Örebro, Hopajola m fl.