• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Guideutbildning i Storytelling

Varmt välkommen på en workshop för naturguider på Hamgården i Tived: Ge dina deltagare en extra spännande och minnesvärd upplevelse. Nå ut till dem genom berättelser. Denna workshop i muntligt berättande ger tips om hur berättande kan användas i natursammanhang och hur man omvandlar fakta till spännande berättelser.

Muntligt berättande skapar glädje och närvaro mellan besökare och guider. Det är ett kraftfullt redskap för att besökarna ska minnas mer efter sitt besök. Trots detta används berättande sällan planmässigt inom naturguidning.
Att beskriva eller föreläsa om ett naturfenomen är inte detsamma som muntligt berättande. Nu får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i berättande och att använda det metodiskt i arbetet.Ur kursinnehållet:

Berättelse och muntlighet: Refererande vs bildskapande språk. Berättare-lyssnare-berättelse. Förhållande till andra konstarter/kommunikationsformer.Berättelsens grundstenar. Förhållande till text. Repertoar och anpassning till olika behov. Research och källor. Genrer. Sanning och lögn.

Berättarteknik: Bildskapande, konkretisering, minnesteknik, redigering, början och slut. Utforska och utvidga berättelsen. Repetera. Röst, replik, språk, kroppsspråk.

Framträdande: Självförtroende och mod. Berättarrollen. Kommunikation med lyssnarna, publiksituationer. Improvisation, spontanitet och disciplin. Berättarsituationen och berättarkultur. Praktisera och utvärdera. Lyssnandets konst.

Kursledare:

 

Tomas Carlsson: Han arbetar som berättande föreläsare och interpretör. Har lång erfarenhet av naturvägledning, bl.a. inom folkbildningen.
Aktiv fågelskådare.

Ida Junker: Är muntlig berättare sedan 1998. Har sin verksamhet med föreställningar och utbildningar i företaget Fabula Storytelling,
tillsammans med bl. a Tomas Carlsson.

 

Pris:


Utbildningen kostar 600 kr/person för guider/ledare från Örebro län.

Deltagare från andra län betalar 850 kr.

Är du aktiv ledare i en förening kontakta gärna Studiefrämjandet.

Kursen delfinansieras med medel från Tillväxtverket. Logi ingår ej. Se nedan hur du bokar ev. övernattning.

Plats:


Hamgården, Baggekärr 8, 695 97 Tived. 

Tid:

Lördag 11 februari 2023, kl. 09.00 - 18.00.

Vi börjar med fika och avslutar med middag.
För de som vill, blir det brasmys efteråt, med berättelser och musik.

Logi:

Vill du boka övernattning på Hamgården?
Kontakta Marian, 070-680 30 33.
Pris: 1030-1800 kr/natt, vid 2 eller 1 pers/stuga,  frukost, lakan, handduk, städning ingår.

 

Anmälan:


Obs! Kursen är nu fullbokad. Du kan endast anmäla dig till en reservplats ifall vi får återbud.

 

 

Kursen anordnas i ett samarbete mellan Hopajola, Tivedens guider, Studiefrämjandet och Region Örebro län, med medfinansiering från Tillväxtverket.

Kontakt:  

Ankie Rauséus
Hopajola
072-546 01 05
natur@hopajola.se

Välkommen med din anmälan!

Kontakt

Kristina Andersson
Verksamhetsutvecklare
Karlstad
kristina.andersson@studieframjandet.se
054-17 29 76

Varmt välkommen på en workshop för naturguider på Hamgården i Tived: Ge dina deltagare en extra spännande och minnesvärd upplevelse. Nå ut till dem genom berättelser. Denna workshop i muntligt berättande ger tips om hur berättande kan användas i natursammanhang och hur man omvandlar fakta till spännande berättelser.

Ställ dig på väntlistan

Muntligt berättande skapar glädje och närvaro mellan besökare och guider. Det är ett kraftfullt redskap för att besökarna ska minnas mer efter sitt besök. Trots detta används berättande sällan planmässigt inom naturguidning.
Att beskriva eller föreläsa om ett naturfenomen är inte detsamma som muntligt berättande. Nu får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i berättande och att använda det metodiskt i arbetet.Ur kursinnehållet:

Berättelse och muntlighet: Refererande vs bildskapande språk. Berättare-lyssnare-berättelse. Förhållande till andra konstarter/kommunikationsformer.Berättelsens grundstenar. Förhållande till text. Repertoar och anpassning till olika behov. Research och källor. Genrer. Sanning och lögn.

Berättarteknik: Bildskapande, konkretisering, minnesteknik, redigering, början och slut. Utforska och utvidga berättelsen. Repetera. Röst, replik, språk, kroppsspråk.

Framträdande: Självförtroende och mod. Berättarrollen. Kommunikation med lyssnarna, publiksituationer. Improvisation, spontanitet och disciplin. Berättarsituationen och berättarkultur. Praktisera och utvärdera. Lyssnandets konst.

Kursledare:

 

Tomas Carlsson: Han arbetar som berättande föreläsare och interpretör. Har lång erfarenhet av naturvägledning, bl.a. inom folkbildningen.
Aktiv fågelskådare.

Ida Junker: Är muntlig berättare sedan 1998. Har sin verksamhet med föreställningar och utbildningar i företaget Fabula Storytelling,
tillsammans med bl. a Tomas Carlsson.

 

Pris:


Utbildningen kostar 600 kr/person för guider/ledare från Örebro län.

Deltagare från andra län betalar 850 kr.

Är du aktiv ledare i en förening kontakta gärna Studiefrämjandet.

Kursen delfinansieras med medel från Tillväxtverket. Logi ingår ej. Se nedan hur du bokar ev. övernattning.

Plats:


Hamgården, Baggekärr 8, 695 97 Tived. 

Tid:

Lördag 11 februari 2023, kl. 09.00 - 18.00.

Vi börjar med fika och avslutar med middag.
För de som vill, blir det brasmys efteråt, med berättelser och musik.

Logi:

Vill du boka övernattning på Hamgården?
Kontakta Marian, 070-680 30 33.
Pris: 1030-1800 kr/natt, vid 2 eller 1 pers/stuga,  frukost, lakan, handduk, städning ingår.

 

Anmälan:


Obs! Kursen är nu fullbokad. Du kan endast anmäla dig till en reservplats ifall vi får återbud.

 

 

Kursen anordnas i ett samarbete mellan Hopajola, Tivedens guider, Studiefrämjandet och Region Örebro län, med medfinansiering från Tillväxtverket.

Kontakt:  

Ankie Rauséus
Hopajola
072-546 01 05
natur@hopajola.se

Välkommen med din anmälan!

Kristina Andersson Verksamhetsutvecklare