• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Besök vid Stora Mon och Lilla Mon

Följ med till Stora och Lilla Mon.

Vi tittar efter signalarter av lavar och mossor, mosippa, knärot, mellanlummer mm.

Samling: kl. 10.00 vid P-plats Lilla Mon, infart från RV 50, gamla vägen som är asfalterad.

Ans: Karin Berg, 073-806 75 90.

Välkommen!


Arr: Nora biologiska förening.

 

Följ med till Stora och Lilla Mon.

Vi tittar efter signalarter av lavar och mossor, mosippa, knärot, mellanlummer mm.

Samling: kl. 10.00 vid P-plats Lilla Mon, infart från RV 50, gamla vägen som är asfalterad.

Ans: Karin Berg, 073-806 75 90.

Välkommen!


Arr: Nora biologiska förening.