• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
  • Hopajola
  • Tillgänglighet: Vårblommor & mäktiga lövträd i Trystorp

Tillgänglighet: Vårblommor & mäktiga lövträd i Trystorp

Grupp vandrare på stig

Tillgänglighet: Vårblommor & mäktiga lövträd i Trystorp

Upplev vårfloran och nyanlända fåglar i ett av Lekebergs fina naturreservat.

Naturreservatet Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar. Det är mark som använts av våra förfäder under hundratals år. Här har djur betat. Ängarna har slagits för att ge hö, och på flera håll i reservatet har det funnits små åkertegar.

Vi guidas runt i kulturlandskapet och njuter av  vårblommor och vackra gamla lövträd.

Välj mellan en kortare vandring på en stig som är framkomlig med rollator och rullstol, eller en lite längre för den som har lättare att ta sig fram.

Turen sker i lugnt tempo på tillgängliga, lättrullade stigar.

Medtag fika.

Tid: 11.00-14.00

Läs mera om Trystorps ekäng

Samling sker vid reservatets parkering.

Välkommen!


Arr:
Hopajola, Studiefrämjandet, lokala handikapporganisationer, med stöd av Region Örebro län.

 

Upplev vårfloran och nyanlända fåglar i ett av Lekebergs fina naturreservat.

Naturreservatet Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar. Det är mark som använts av våra förfäder under hundratals år. Här har djur betat. Ängarna har slagits för att ge hö, och på flera håll i reservatet har det funnits små åkertegar.

Vi guidas runt i kulturlandskapet och njuter av  vårblommor och vackra gamla lövträd.

Välj mellan en kortare vandring på en stig som är framkomlig med rollator och rullstol, eller en lite längre för den som har lättare att ta sig fram.

Turen sker i lugnt tempo på tillgängliga, lättrullade stigar.

Medtag fika.

Tid: 11.00-14.00

Läs mera om Trystorps ekäng

Samling sker vid reservatets parkering.

Välkommen!


Arr:
Hopajola, Studiefrämjandet, lokala handikapporganisationer, med stöd av Region Örebro län.