• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Svampvandring på Karlslundsåsen

Lär dig mer om skyddsvärda och ätliga svampar.

Vi vandrar runt i Karlslunds tallsandskog och letar vanliga och mer ovanliga arter, och pratar om vattnets väg genom rullstensåsen.
Ca 5 km vandring.

 

Samling på Runnaby Kvarnväg, norr om Runnaby, strax söder om Dunderbäcken.

Tid: 9.30-13.00.

Välkommen!

Arr: Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet m fl.

Kontakt

Hans Jonsson
Medarbetare
Karlstad
hans.jonsson@studieframjandet.se
054-17 29 72

Lär dig mer om skyddsvärda och ätliga svampar.

Vi vandrar runt i Karlslunds tallsandskog och letar vanliga och mer ovanliga arter, och pratar om vattnets väg genom rullstensåsen.
Ca 5 km vandring.

 

Samling på Runnaby Kvarnväg, norr om Runnaby, strax söder om Dunderbäcken.

Tid: 9.30-13.00.

Välkommen!

Arr: Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet m fl.