• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Utflykt till Digerberget

Välkommen till Digerberget.

Kan Digerberget bli Noras ny naturreservat?

Digerberget är en skog med delvis höga naturvärden.

Lär dig se skillnad på naturskog och planterad skog. Lär dig några arter som kännetecknar naturskog.
Vad är biologisk mångfald? Vad innebär det att ett område blir naturreservat?

Samling på parkeringen vid Digerberget. Promenad på ca 4-5 km.

Tid: 10.00-13.00

Läs mera om Digerberget här:

 Arr: Nora Naturskyddsförening, Studiefrämjandet.

Kontakt

Hans Jonsson
Medarbetare
Karlstad
hans.jonsson@studieframjandet.se
054-17 29 72

Välkommen till Digerberget.

Kan Digerberget bli Noras ny naturreservat?

Digerberget är en skog med delvis höga naturvärden.

Lär dig se skillnad på naturskog och planterad skog. Lär dig några arter som kännetecknar naturskog.
Vad är biologisk mångfald? Vad innebär det att ett område blir naturreservat?

Samling på parkeringen vid Digerberget. Promenad på ca 4-5 km.

Tid: 10.00-13.00

Läs mera om Digerberget här:

 Arr: Nora Naturskyddsförening, Studiefrämjandet.