• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Fåglar vid södra Hjälmarkanten

Novemberdisets vänner bjuder upp till en exkursion utefter södra Hjälmarstranden.

Vi stannar till på flera spännande lokaler längs Hjälmaren södra del och hoppas på många trevliga höstflyttande andfåglar och någon havsörn. 


 Samling vid Stora Mellösa kyrka kl. 08:00.


 Ledare är Ronnie Lindqvist, 070-262 14 17.   

Välkommen!

Kontakt

Hans Jonsson
Medarbetare
Karlstad
hans.jonsson@studieframjandet.se
054-17 29 72

Novemberdisets vänner bjuder upp till en exkursion utefter södra Hjälmarstranden.

Vi stannar till på flera spännande lokaler längs Hjälmaren södra del och hoppas på många trevliga höstflyttande andfåglar och någon havsörn. 


 Samling vid Stora Mellösa kyrka kl. 08:00.


 Ledare är Ronnie Lindqvist, 070-262 14 17.   

Välkommen!