• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
  • Hopajola
  • Månadens reservat: Granskog och granskogsfolk i Dalbotorpsravinerna

Månadens reservat: Granskog och granskogsfolk i Dalbotorpsravinerna

Grupp människor utomhus i solnedgång

Månadens reservat: Granskog och granskogsfolk i Dalbotorpsravinerna

Följ med till månadens reservat Dalbotorpsravinerna i Nora kommun.

Vi följer en kort och lättvandrad stig (ca 2 km) i reservatets ravinlandskap och lär oss mer om hur människan och granen erövrade Sverige.
I denna granskog finns gott om gamla träd, död ved och bäckar som ger liv till många arter.

Medtag gärna fika.

Samling vid reservatets parkering, på grusvägen mellan Nora och Fingerboda.

Tid: kl. 10.30-13.00

Läs mera om Dalbotorpsravinerna

Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Nora Naturskyddsförening, Studiefrämjandet m fl. Naturskyddsförening, Studiefrämjandet m fl.

Välkommen!

 

Kontakt

Mikael Dahlén
Medarbetare
Örebro
mikael.dahlen@studieframjandet.se
070-456 53 00

Följ med till månadens reservat Dalbotorpsravinerna i Nora kommun.

Vi följer en kort och lättvandrad stig (ca 2 km) i reservatets ravinlandskap och lär oss mer om hur människan och granen erövrade Sverige.
I denna granskog finns gott om gamla träd, död ved och bäckar som ger liv till många arter.

Medtag gärna fika.

Samling vid reservatets parkering, på grusvägen mellan Nora och Fingerboda.

Tid: kl. 10.30-13.00

Läs mera om Dalbotorpsravinerna

Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Nora Naturskyddsförening, Studiefrämjandet m fl. Naturskyddsförening, Studiefrämjandet m fl.

Välkommen!