• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
  • Hopajola
  • Månadens reservat: Hitta vilse - Hur hittar jag hem med & utan hjälpmedel?

Månadens reservat: Hitta vilse - Hur hittar jag hem med & utan hjälpmedel?

Grupp människor som vandrar i naturen

Månadens reservat: Hitta vilse - Hur hittar jag hem med & utan hjälpmedel?

Välkommen till Månadsreservat Sundsjömarken.

I månadens reservat Sundsjömarken, i Hällefors kommun, hittar vi en mosaik av myrar, gammelskogar och stilla skogssjöar.

Här måste du ta dig fram i obanad terräng utan markerade stigar. Därför bjuder vi in till övningar i att navigera i terrängen.
Vi provar att använda karta och kompass. Vi tittar lite på hur vi kan använda gps-funktionen i våra smarta telefoner.
Dessutom får vi träna på att läsa naturen och att hitta rätt utan hjälpmedel.

Medtag fika, och gärna kompass om du har.

Samling sker vid reservatstavlan vid Sundshyttan.

Tid: 11.00-15.00

Mera information om Sundsjömarken här:

 Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.

Kontakt

Hans Jonsson
Medarbetare
Karlstad
hans.jonsson@studieframjandet.se
054-17 29 72

Välkommen till Månadsreservat Sundsjömarken.

I månadens reservat Sundsjömarken, i Hällefors kommun, hittar vi en mosaik av myrar, gammelskogar och stilla skogssjöar.

Här måste du ta dig fram i obanad terräng utan markerade stigar. Därför bjuder vi in till övningar i att navigera i terrängen.
Vi provar att använda karta och kompass. Vi tittar lite på hur vi kan använda gps-funktionen i våra smarta telefoner.
Dessutom får vi träna på att läsa naturen och att hitta rätt utan hjälpmedel.

Medtag fika, och gärna kompass om du har.

Samling sker vid reservatstavlan vid Sundshyttan.

Tid: 11.00-15.00

Mera information om Sundsjömarken här:

 Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.