• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
  • Hopajola
  • Månadens reservat - Stora Kortorp och guldsandbin vid kållslätt

Månadens reservat - Stora Kortorp och guldsandbin vid kållslätt

Humla vid blomma

Månadens reservat - Stora Kortorp och guldsandbin vid kållslätt

Vi besöker en äng i Stora Kortorp och efter det blir spaning på guldsandbin i Kållslätt

Stora Kortorp är ett ålderdomligt odlingslandskap mitt i stora skogsbygden söder om Närkeslätten.

Här håller betande djur fortfarande marken öppna med en artrik och blomstrande flora till följd.

I området finns flera småvatten där många grodor och salamandrar gärna håller till.

På eftermiddagen spanar vi på guldsandbin i Kålltorp Närkesberg.

Samling vid gården Stora Kortorp, ca 14 km sydost om Hallsberg.

Tid: kl. 09,30 - 12,30.

Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Samhällsbyggnad Sydnärke, Närkes Insektsförening och Naturskyddsföreningen Hallsberg

 

Välkomna!

Kontakt

Susanne Eriksson
Medarbetare
Kumla
susanne.eriksson@studieframjandet.se
019-58 23 20

Vi besöker en äng i Stora Kortorp och efter det blir spaning på guldsandbin i Kållslätt

Stora Kortorp är ett ålderdomligt odlingslandskap mitt i stora skogsbygden söder om Närkeslätten.

Här håller betande djur fortfarande marken öppna med en artrik och blomstrande flora till följd.

I området finns flera småvatten där många grodor och salamandrar gärna håller till.

På eftermiddagen spanar vi på guldsandbin i Kålltorp Närkesberg.

Samling vid gården Stora Kortorp, ca 14 km sydost om Hallsberg.

Tid: kl. 09,30 - 12,30.

Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Samhällsbyggnad Sydnärke, Närkes Insektsförening och Naturskyddsföreningen Hallsberg

 

Välkomna!

Susanne Eriksson Medarbetare