• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Utflykt till Klacka-Lerberg

STF bjuder på en utflykt till Klacka-Lerberg.

Besök i Klacka Lerbergs gruvpark. Vi gör en vandring i Klacka Lerbergs gruvpark tillsammas med guiden Ulla Mihnoss och ser på lämningarna efter flera seklers gruvhantering i området. För att lösa vatten problemet i en del av gruvorna påbörjade man en gruvort, som kom att kallas för Konungastollen, för vidare transport till Nora och vidare transport till Stockholm.

Medtag eget fika!

För mer information och anmälan: Lasse Borgström, mail: info@vebo.nu senast 10 juni 2021.

Pris: STF-medlem 75 kr, icke medlem 100 kr.

Samling: Klacka-Lerberg, kl. 10:00.

Läs mera om Klacka-Lerbergs gruvpark

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Evenemang kan ställas in med kort varsel p g a rådande omständigheter. Håll dig uppdaterad via föreningens hemsida.

Välkommen!

Kontakt

Mikael Dahlén
Medarbetare
Örebro
mikael.dahlen@studieframjandet.se
070-456 53 00

STF bjuder på en utflykt till Klacka-Lerberg.

Besök i Klacka Lerbergs gruvpark. Vi gör en vandring i Klacka Lerbergs gruvpark tillsammas med guiden Ulla Mihnoss och ser på lämningarna efter flera seklers gruvhantering i området. För att lösa vatten problemet i en del av gruvorna påbörjade man en gruvort, som kom att kallas för Konungastollen, för vidare transport till Nora och vidare transport till Stockholm.

Medtag eget fika!

För mer information och anmälan: Lasse Borgström, mail: info@vebo.nu senast 10 juni 2021.

Pris: STF-medlem 75 kr, icke medlem 100 kr.

Samling: Klacka-Lerberg, kl. 10:00.

Läs mera om Klacka-Lerbergs gruvpark

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Evenemang kan ställas in med kort varsel p g a rådande omständigheter. Håll dig uppdaterad via föreningens hemsida.

Välkommen!