• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
  • Hopajola
  • Utflykt till Tångeråsa kyrka och Skagerhultsmossen

Utflykt till Tångeråsa kyrka och Skagerhultsmossen

Utflykt till Tångeråsa kyrka och Skagerhultsmossen

Följ med STF till Tångeråsa kyrka och Skagerhultsmossen.

En av Sveriges äldsta träkyrkor. Den byggdes i slutet av 1200-talet. Kyrkans äldsta föremål är en stor dopfunt i sten, troligen från 1200-talets mitt. Kanske kommer den från en tidigare kyrka på platsen. Vi får guidning i kyrkan och bygdemuseet.

Transport i egna bilar, samling vid Haga centrum. OBS!!!

Avgift, se STF:s hemsida - ej bestämd vid publicering.

Läs mera om Tångeråsa kyrka Tångeråsa kyrka

Medtag eget fika!

Ansvarig och anmälan till:  Lasse Borgström, mail:info@vebo.nu  senast torsdag 26 augusti 2021.

Samling: Tångeråsa kyrka kl.10:00.

Välkommen!

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Evenemang kan ställas in med kort varsel p g a rådande omständigheter. Håll dig uppdaterad via föreningens hemsida.

Kontakt

Mikael Dahlén
Medarbetare
Örebro
mikael.dahlen@studieframjandet.se
070-456 53 00

Följ med STF till Tångeråsa kyrka och Skagerhultsmossen.

En av Sveriges äldsta träkyrkor. Den byggdes i slutet av 1200-talet. Kyrkans äldsta föremål är en stor dopfunt i sten, troligen från 1200-talets mitt. Kanske kommer den från en tidigare kyrka på platsen. Vi får guidning i kyrkan och bygdemuseet.

Transport i egna bilar, samling vid Haga centrum. OBS!!!

Avgift, se STF:s hemsida - ej bestämd vid publicering.

Läs mera om Tångeråsa kyrka Tångeråsa kyrka

Medtag eget fika!

Ansvarig och anmälan till:  Lasse Borgström, mail:info@vebo.nu  senast torsdag 26 augusti 2021.

Samling: Tångeråsa kyrka kl.10:00.

Välkommen!

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Evenemang kan ställas in med kort varsel p g a rådande omständigheter. Håll dig uppdaterad via föreningens hemsida.