Hej

Vi har placerat cookies på din digitala enhet och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du vill veta mer kan du läsa om cookies här.

  • Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
  • Hopajola
  • Månadens reservat: Annandagsvandring vid Finnkullberget

Månadens reservat: Annandagsvandring vid Finnkullberget

Månadens reservat: Annandagsvandring vid Finnkullberget

Följ med på en tätortsnära vandring i Kopparberg.

Naturreservatet Finnkullberget är ett tätortsnära kommunalt reservat i direkt anslutning till Kopparberg.
Syftet med reservatet är att långsiktigt säkerställa och utveckla såväl biologisk mångfald som möjligheter till rörligt friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde. Området ska på ett hållbart sätt utvecklas för det tätortsnära friluftslivet, liksom för pedagogisk verksamhet inom förskola och skola.

Området består till största delen av äldre gran- och tallskog, med en för trakten typisk flora. Mer än hälften av skogen är äldre än 80 år. Knappt 11 ha är en 120-årig gammelskog, till stora delar opåverkad av gallring. Där finns rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier och i nordost också gott om hänglavar. Noterade signalarter och rödlistade arter, som alltså visar på höga naturvärden, är stjärntagging, ullticka, vedticka och knärot.


Vi njuter av naturen och spanar efter fåglar och djur som är i farten vintertid.

Guidning sker även på arabiska.

Tid: kl. 11,00 -14,00

Samling: vid reservatets parkering på Finnkullvägen.

Hopajolas 25-årsjubileum uppmärksammas.

Välkommen!

 Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen m fl

Kontakt

Jonas Bilow
Medarbetare
Örebro
jonas.bilow@studieframjandet.se
019-16 83 12

Följ med på en tätortsnära vandring i Kopparberg.

Naturreservatet Finnkullberget är ett tätortsnära kommunalt reservat i direkt anslutning till Kopparberg.
Syftet med reservatet är att långsiktigt säkerställa och utveckla såväl biologisk mångfald som möjligheter till rörligt friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde. Området ska på ett hållbart sätt utvecklas för det tätortsnära friluftslivet, liksom för pedagogisk verksamhet inom förskola och skola.

Området består till största delen av äldre gran- och tallskog, med en för trakten typisk flora. Mer än hälften av skogen är äldre än 80 år. Knappt 11 ha är en 120-årig gammelskog, till stora delar opåverkad av gallring. Där finns rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier och i nordost också gott om hänglavar. Noterade signalarter och rödlistade arter, som alltså visar på höga naturvärden, är stjärntagging, ullticka, vedticka och knärot.


Vi njuter av naturen och spanar efter fåglar och djur som är i farten vintertid.

Guidning sker även på arabiska.

Tid: kl. 11,00 -14,00

Samling: vid reservatets parkering på Finnkullvägen.

Hopajolas 25-årsjubileum uppmärksammas.

Välkommen!

 Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen m fl