Hej

Vi har placerat cookies på din digitala enhet och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du vill veta mer kan du läsa om cookies här.

  • Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Naturguidning Sixtorp

Naturguidning Sixtorp

En vandring i ett gammal naturreservat bland ängar och hagar.

Naturreservatet Sixtorp består av ett vackert kulturlandskap med beteshagar och slåtterängar vid sjön Multens nordöstra strand.

Byn Sixtorp har funnits sedan 1680-talet. Idag finns delar av byns forna åker-, ängs- och betesmarker kvar.

Här finns rester av hägnader och odlingsrösen som minner om skötseln i forna tider.

Idag växer en rik flora av örter, svinrot, ormrot, slåttergubbe, slåtterfibbla, jungfrulin, kattfot, nattviol och grönvit nattviol.

En guidning bland ängar- och beteshagar.

Samling
Parkeringen vid Sixtorps friluftsgård

Kontakt
Roger Björkeroth, Naturskyddsföreningen i Västernärke
Mobil 070 - 326 37 54

Samarbete
Sydnärkes Miljöförvaltning, Lekebergs Kommun

Välkomna!

 

 

 

 

Kontakt

Susanne Eriksson
Medarbetare
Kumla
susanne.eriksson@studieframjandet.se
019-58 23 20

En vandring i ett gammal naturreservat bland ängar och hagar.

Naturreservatet Sixtorp består av ett vackert kulturlandskap med beteshagar och slåtterängar vid sjön Multens nordöstra strand.

Byn Sixtorp har funnits sedan 1680-talet. Idag finns delar av byns forna åker-, ängs- och betesmarker kvar.

Här finns rester av hägnader och odlingsrösen som minner om skötseln i forna tider.

Idag växer en rik flora av örter, svinrot, ormrot, slåttergubbe, slåtterfibbla, jungfrulin, kattfot, nattviol och grönvit nattviol.

En guidning bland ängar- och beteshagar.

Samling
Parkeringen vid Sixtorps friluftsgård

Kontakt
Roger Björkeroth, Naturskyddsföreningen i Västernärke
Mobil 070 - 326 37 54

Samarbete
Sydnärkes Miljöförvaltning, Lekebergs Kommun

Välkomna!

 

 

 

 

Susanne Eriksson Medarbetare