logo
jakt toppbild jägarexamen

Jägarexamen är obligatorisk för dem som vill skaffa sig jaktvapen, och Jägarskolan har hela tiden varit grundutbildningen för dem som avser att avlägga jägarexamen. Studiefrämjandets Jägarskola är den mest omfattande jägarutbildning som erbjuds i Umeåregionen med flest antal lärarledda studietimmar.

.

Se aktuella kurser inom Jägarskolan

 

Jakten i Sverige varierar mycket över landet, från hav, kust och slättland till skog och fjäll. Jägarskolan ger en bred kunskap om viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jaktformer.

 

Jägarskolan är en utbildning som ger dig kunskap om jakt, djur och natur. Examensbeviset som du avlägger efter Jägarskolan ger behörighet att använda och söka vapenlicens för vapen godkända för jaktändamål. Jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska prov. Du kan läsa mer om detta på Jägareförbundets hemsida.

 

Svenska Jägareförbundet är en av Studiefrämjandets 18 medlemsorganisationer. 200 000 av landets 300 000 jaktkortslösare är idag medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Det gör förbundet till landets största naturvårdsorganisation. Svenska Jägareförbundet bildades 1830 för att rädda viltet från utrotning. Att främja livskraftiga viltstammar och att jakt bedrivs utifrån god kunskap och hög etik är ända sedan bildandet den röda tråden i förbundets verksamhet. Vilttillgången varierar i landet. Idag uppgår vår älgstam till cirka 250 000 djur av vilka vi årligen kan fälla cirka 85 000. Och inte bara det. Vi kan jaga rådjur, hare, räv, vildsvin, grävling, mård, mink, bäver, säl, bisam, kronhjort, dovhjort, björn, lo och ett stort antal fåglar. Stora delar av Sverige har kanske aldrig varit så viltrikt som idag. Mycket tack vare den organiserade jägarkårens arbete.