logo

Bin i kolonin

Bi på blomma


I ett samarbete mellan Föreningen Storstockholms koloniträdgårdar (FSSK), Koloniträdgårdsförbundets Östra region, Sveriges Biodlares Riksförbund och Studiefrämjandet kartlägger vi biodlingsintresset hos kolonister. Vi försöker ta reda på vilka områden som i dagsläget har bin, eller som är intresserade av att skaffa. Vi kommer skapa olika informationstillfällen för att öka kunskapen om bin och deras nytta i kolonin. Vi kommer också att satsa på att få ut information om hur man kan få ökad pollinering på annat sätt, t.ex. underlätta för solitärbin, humlor, fjärilar och nyttiga insekter.


Klicka på den här länken för att se vad som är på gång just nu inom satsningen Bin i kolonin.

 

Gå med i vår Facebookgrupp om du är intresserad av Bin i kolonin.

 

Läs mer om vårt samarbete med koloniträdgårdsföreningar på www.studieframjandet.se/odla.