logo

Adoptionscentrum

Adoptionscentrum verkar för ett samhälle där alla har lika värde oavsett ursprung.

Adoptionscentrums huvuduppgift är att bedriva verksamhet för de som vill adoptera, adoptivfamiljer och de som är adopterade. Adoptionscentrum förmedlar internationella adoptioner där barnets rätt till familj och vuxnas vilja och förmåga att ta emot barnet som sitt förenas.

Tillsammans med Adoptionscentrum har Studiefrämjandet tidigare haft utbildningar i samband med adoption. Numera samarbetar vi bland annat kring föreläsningar om föräldraskap.

 

Adoptionscentrum får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av Adoptionscentrum.

 

Läs mer om Adoptionscentrum

Adoptionscentrum logotyp