logo

Mitt

Hans Linck - distriktschef

telefon: 0278-63 63 60

e-post: hans.linck#studieframjandet.se

Collinigatan 2
821 43  Bollnäs

 

Region Mitt omfattar länen Gävleborg, Dalarna, Jämtland och 

Västernorrland