logo

Vision och verksamhetsidé

Vår vision

"Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald".

 

Vår verksamhetsidé

"Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till bildning, engagemang och gemenskap – främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet."

 

Vår vision uttrycker vad Studiefrämjandet vill uppnå och omfattar både ett perspektiv på enskilda individer och på det samhälle som Studiefrämjandet vill verka i.

 

Verksamhetsidén uttrycker i mer konkreta termer vad Studiefrämjandet kan erbjuda människor och inom vilka samhällsområden vi framför allt verkar.