--%>

Bandet går – framåt

Vi är stolta! Ett av ”våra” band, Regal Demise, har blivit utvalda att spela på sommarens Sweden Rock festival. Att få spela där – som ett av åtta band (!) -  är ett kvalitetsmärke. En närmast ändlös räcka av reptillfällen har gett resultat. Vi gratulerar Regal Demise, deras framgång ger inspiration till alla våra andra grupper inom vår omfattande musikverksamhet.

 

Regal Demise kommer att spela på Nemis-scenen som är Sweden Rock;s och Studiefrämjandet gemensamma satsning för att hjälpa nya band in på marknaden.  Sweden Rock äger rum den 5-8 juni och Nemis står för New Music in Sweden.

Bandet går – framåt