logo

”Musik, Sång & Lek”

”Musik, Sång & Lek” är en gruppverksamhet för barn som är 6- 8 år, där sång och musik upptäcks och upplevs genom leken och ett lustfyllt förhållningssätt. Här blandar vi sånger, rörelsesånger, rytmlekar och notpyssel. Vi provar olika uttryckssätt genom rörelser och sång, hittar på nya låtar och framförallt har vi kul tillsammans. Vill man senare prova och börja på ett instrument så har man genom ”Musik, Sång & Lek” fått en god grund att stå på.


 

Kurslokaler: Studiefrämjandet, Finntorpsvägen 3C och Alphyddevägen 1 i Nacka.

 

Gruppundervisning i Musik, Sång & Lek:

 

  • 15 Kurstillfällen per termin. 
  • Lektionerna hålls på vardagar mellan kl. 14.00-18.00.

 

Maila din anmälan till denna kurs till nacka@studieframjandet.se, skriv "MUSIK, SÅNG OCH LEK" som ämne/subject i ditt e-postmeddelande. Ange även namn och aktuella kontaktuppgifter.