logo

Lustfylld undervisning med lite extra fokus på pop- och rockmusik!

 


Vi på Studiefrämjandet i Nacka har bedrivit musikverksamhet i kommunen sedan 1984. Ett stort antal barn, unga och vuxna har gått på musikkurs hos oss genom åren och utvecklat sitt intresse, sina kunskaper och entusiasm för musiken. Sedan 2007 är vi en auktoriserad musikskola i Nacka vilket innebär att barn och unga 7-19 år kan gå på musikkurs hos oss för ett kraftigt subventionerat pris. Mycket varmt välkommen till oss!

En av hörnstenarna i Studiefrämjandets musikskola är att låta varje elev utvecklas i sin egen takt utifrån sin egen kunskapsnivå med hänsyn till deltagarens önskemål och musikaliska plattform. Hos oss står lusten i centrum. Det är jätteviktigt att få spela musik man tycker om - det ska vara roligt att lära sig spela!

 

Vilken musik kan du spela hos oss?

De flesta elever hos oss lär sig att utöva pop- och rockmusik på lektionerna eftersom de själva önskat detta. Våra engagerade och kompetenta musiklärare har "många strängar på sin lyra" och musikstilarna på vår musikskola spänner över alltifrån pop, rock, country, hårdrock, funk, soul, R&B till jazz, latin, visa, schlager, musikal, hip hop och rap med tillhörande undergrupper. Klassisk musik finns också med som en del i undervisningen för de  elever som önskar detta men beror till viss del på val av instrument.

 

Oavsett den musikaliska genren bygger undervisningen hos oss på grundläggande inlärningsmoment gemensamma för all musik. Genre och låtval varieras i samråd med eleven och efter deltagarens utgångsläge och intresse. Vi använder oss till stor del av folkbildningens pedagogik. Läs gärna mer om detta här nedan under rubriken Studiefrämjandets målbeskrivning.

 

Grupp eller individuellt? Nybörjare eller fortsättning?

Vi hjälper både totala nybörjare och deltagare som är på en betydligt mer avancerad nivå att utvecklas på sitt instrument. Vi erbjuder musikundervisning individuellt eller i grupp. Gruppundervisningen har många fördelar som gör det möjligt för barnen att få rika musikaliska upplevelser, skaffa vänner genom musiken, utveckla samarbetsförmågan samt att fördjupa musikförståelsen genom deltagande i ensemblespel. Eleverna lär sig att spela i små grupper, där materialet är noga avvägt för att eleverna skall utvecklas i en jämn takt. Den individuella undervisningen rekommenderar vi särskilt för de elever som har kommit en bit på väg med sitt musicerande. Här får man tid att utveckla sin repertoar och teknik ensam med sin lärare.

 

Konserter, musikworkshops/clinics m m

Vid något eller några tillfällen per termin anordnar vi inspirerande musikworkshops och clinics 

Vi anordnar också mindre konserter och ensembledagar varje termin för och med våra musikkursdeltagare, rockskolor och band. Missa inte heller våra pop- & rockcamp på skolloven i musikhuset Alphyddan där du kan spela musik du själv gillar tillsammans med andra deltagare i din egen ålder. Kontakta oss gärna för mer info om våra pop- & rockcamp.

 

Något vi arbetar mycket med är också att inspirera tjejer att hålla på med musik, bland annat genom att anordna särskilda arrangemang med fokus på kvinnliga musiker och låtskrivare.

 

Studiefrämjandets musikskolas målbeskrivning:

Skolans mål är att ge eleven tillfälle till personlig utveckling, att bredda och fördjupa sina kunskaper och färdigheter, ge möjlighet till eget skapande och upplevelser genom kulturella aktiviteter. Eleven ska kunna ta ansvar för det egna lärandet. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Skolans pedagogik utgår ifrån folkbildningens idéer och pedagogik. Det betyder att våra lärare ska utgå ifrån de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som varje elev har. Den enskilde elevens bakgrund får stort genomslag i lärprocessen, där elev och lärare tillsammans tar ansvar för planering, utveckling och progression. Gruppverksamheten kännetecknas av frihet från diskriminering. Eleven stimuleras till kritiskt och självständigt tänkande, nya insikter och erfarenhet, social kompetens och självförtroende”.