logo
Hitta någon att spela med

Vi är ett band

Vad söker ni? 
I första hand
















I andra hand
















Kommentar 
 

 
Inom vilken genre? 
I första hand

















I andra hand


















 
Hur ser er nuvarande sättning ut? 
 

 
Har ni en replokal? 


 
 
 

 
Vi söker medlemmar som är födda mellan 
 
och 
 

 
Vi söker 



 

 
Hur många killar respektive tjejer är det med i bandet? 
 
 

 
Är ni i dagsläget anslutna till Studiefrämjandet? 



 

 
Övrig information 
 
Lyssningslänk(ar) 
 

 
Kontaktperson 
För- och efternamn 
 
Telefonnummer 
 
E-postadress