logo
Facebook vågen Studiefrämjandet

Studiefrämjandet utvecklar Växjös musikliv

På Studiefrämjandets musikkurser utvecklas du tillsammans med andra. Hos oss har du möjligheten att välja sammanhang, inriktning och mål med din musik. 

 

Se vårt utbud på musikkurser

  • du utvecklas på ditt instrument/sångröst för att kunna spela/sjunga i grupp– din tillit till den egna sångförmågan utvecklas

 

  • din förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer utvecklas– dina musikkunskaper i gemensamt musicerande används

 

  • du blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel 
  • vi utvecklar sitt musicerande till att omfatta musik inom olika epoker och genrer

  • du tillsammans med andra utvecklar ditt ansvar och din samarbetsförmåga

    Vi har valt att satsa på gruppen som metod. Där utvecklas kreativitet och förmåga att kunna se och förstå samband mellan detalj och helhet. Din individuella kunskap utvecklas i interaktion med andra till ett gemensamt musicerande. Vi vill ge dig lust och möjlighet att utveckla din musikalitet. Förhoppningsvis kan det förstärka din identitet.

 

Ansvarig för musikkurserna: