logo
musik toppbild scen

Uppsägningsregler

Musiklokalerna hyrs ut i en period av 3 månader. En påbörjad period kan inte avslutas tidigare. Detta för att kunna ge så bra service till de band som finns hos oss. Inbetald lokalhyra återbetalas inte.

 

Skall bandet inte fortsätta sin verksamhet i Studiefrämjandets lokaler i Lund skall detta meddelas senast 14 dagar innan innevarande period avslutas.

 

Hyresperioderna löper per januari-mars, april-juni, juli-september samt oktober-december.

 

Men du, innan du säger upp dig - du vet väl om alla fördelar du har som ett Studiefrämjandet band?