--%>

UPPSKJUTET

Uppskjutet är en minifestival som kommer att gå runt på musikhusen i vår region. 4-6 band spelar vid varje tillfälle.

Uppskjutets facebookgrupp