logo
Paint Everyday Orange

Musik och jämställdhet

Studiefrämjandet är det studieförbund i Sverige som är störst när det gäller antalet studietimmar i musikverksamhet. För oss är det en självklarhet att aktivt arbeta för jämställdhet, både på och bakom musikscenen. Vi anser det oacceptabelt att studieförbundens studiecirklar och arrangemang inom musikområdet fortfarande är så långt ifrån jämställda.

Ny studieplan: Musik & jämställdhet - fast forward!


Se vårt livesända seminarium med titeln Musik & jämställdhet - fast forward! från branschkonferensen Where's the Music? i Norrköping 2017-02-04

 

Ny satsning tillsammans med Make Equal

Läs om satsningen #alltviintepratarom i vårt pressmeddelande. Lanseras våren 2018. Hemsida och film

 

Technixx - ett led i vårt arbete med att också öka jämställdheten bakom scenerna

Technixx är en ljudteknikerutbildning för ungdomar som inte definierar sig som män och är ett samarbete mellan Svensk Live - Unga arrangörsnätverket och Studiefrämjandet med delfinansiering från Statens Kulturråd. Genomförs under 2017/2018.

 Läs mer om Technixx

 

 

Andelen kvinnor i musikverksamheten ökar
Studiefrämjandet har sedan flera år tillbaka en strategisk plan för att öka jämställdheten i musiken. En strategi som vi ser fungerar, även om vi tycker att det går för långsamt. Attityder både hos personal och deltagare förändras och vi börjar nu se den förändring som vi jobbat för. 

Som exempel hade Studiefrämjandet Stockholms län 24,8% kvinnor med studiecirklar i musik under 2015. År 2014 var motsvarande siffra 20,2%. I Malmö är andelen kvinnor uppe i 28%.

I dessa procentsatser räknar vi så kallad populärmusik (räknar vi in körer och annat är siffrorna högre). De här framstegen är resultatet av ett målinriktat arbete med att öka andelen tjejer i musiken.

 

Exempel på åtgärder som vi vidtagit:

• Personalutbildningar för handläggare och chefer (bl.a. med Crossing Boarders)
• Fler kvinnliga musikhandläggare i personalen
• Subventionerade replokaler för tjejer
• Workshops i musik för tjejer med kvinnliga workshopshållare (bl.a. med Femtastic)
• Ökning av andelen kvinnliga ledare vid föreläsningar och workshops
• Öppna rep i utrustade replokaler med handledare
• Lokala handlingsplaner för jämställdhet i musikverksamheten
• Musikevenemang med 50 % jämn fördelning av tjejer/killar på scenen (ibland 100 % kvinnor)
• Strävan efter ökad andel kvinnliga ljud- och ljustekniker vid arrangemang
• Medvetet arbete med inkludering och jämställdhet i all vår kommunikation (bl.a. i Cirkeln)
• Särskilda projekt med fokus på jämställd musikverksamhet, till exempel "Dista" – Studiefrämjandet Skåne/Blekinges projekt för en jämlik musikscen – vann pris 2014 då de utnämndes till årets nöjesförbättrare i Malmö av Nöjesguiden.

 

Jämställdhetsarbete uttalat i Studiefrämjandets måldokument
Redan 2010 genomförde en oberoende forskare, Robin Ekelund, ett forskningsprojekt om könsbalansen i vår musikverksamhet med pengar från Ungdomsstyrelsen. Syftet med projektet var att studera Studiefrämjandets musikverksamhet ur ett genusperspektiv. Projektet resulterade i en rapport som legat till grund för ett fortsatt jämställdhetsarbete inom verksamheten, samt även varit ett uttalat mål i Studiefrämjandets strategiska mål sedan dess.

 

I Studiefrämjandets nationella "Strategiska mål 2016-2022" har vi formulerat vårt arbete för ökad jämställdhet inom musiken under våra fokusområden och inriktningsmål. Så här skriver vi i våra Strategiska mål under målet "Mer kultur till fler":
"Studiefrämjandet är drivande i förändringen mot en mer jämställd och jämlik musikscen. Vi breddar vår musikverksamhet, deltagarmässigt och genremässigt."

 

Personal utbildas i jämställdhet och inkludering
Vi genomför personalutbildningar inom jämställdhet och likabehandlingsfrågor för våra chefer och handläggare. Detta har vi gjort i samarbete med Make Equal (f.d. Crossing Boarders). Även andra personalutbildningar har genomförts med mångfalds- och likabehandlingsfokus bland annat med föreläsaren Charlotta Signahl och hennes samarbetspartner NORMACT.

 

Viktiga samarbeten
Vi samarbetar med flera tongivande organisationer och nätverk när det gäller jämställdhet i musiken. Förutom Make Equal och NORMACT samverkar vi med Nätverket 50/50, Popkollo och Femtastic. Under senhösten 2015 har vi också inlett ett samarbete med SKAP och Skapelsen som vi utvecklar under våren.

 

Kvinnliga musikhandläggare lockar fler tjejer
Vi rekryterar medvetet fler kvinnor som musikhandläggare inom Studiefrämjandet. Vårt interna nätverk KIM (Kvinnor i musik) är en referensgrupp som består av majoriteten av landets alla kvinnliga musikhandläggare. De fungerar som referenser inom alla områden, även när det gäller våra stora interna kulturkonferenser, Livekarusellen, vår showcase-scen Nemis – New Music In Sweden med mera.

 

 

 

Genom genrebreddning når vi fler
När det gäller musikstilar och musikutövande (digital musik och traditionell musik) jobbar vi aktivt med genrebreddning för att nå bredare målgrupper, däribland fler tjejer/kvinnor. Detta bland annat genom vår stora årliga rikstäckande musikturné Livekarusellen och Nemis – New Music In Sweden.
På Studiefrämjandet riksförbundet har vi också sedan ett par år tillbaka en anställd projektledare vars uppgift är att jobba för en fortsatt breddning av musikverksamheten på flera plan, både ur genusperspektiv, men även ur andra mångfaldsperspektiv.

I Studiefrämjandets kortfilm om Kultur, berättar vi hur vi arbetar med ökad inkludering och jämställdhet inom kultur- och musikverksamheten.


Alla studieförbund aktiva
Studiefrämjandet och övriga studieförbund är en lokal motor för musik runt om i hela Sverige. Det gäller såväl musikupplevelser som musikutövande i hela landet. I Studieförbundens Musikrapport 2015 framgår trenden att fler och fler vill utöva och uppleva musik genom studieförbunden. Där lyfts att vår musikverksamhet och folkbildning är unik ur ett internationellt perspektiv och att vi vill fortsätta utvecklas och möta människors intressen. Studieförbunden arbetar gemensamt för att skapa en inkluderande och jämställd musikverksamhet, bland annat genom Nätverket 50/50.

I oktober 2015 genomförde studieförbunden rekordförsöket Världens största musikfestival. Hela Sverige var vårt festivalområde. Från norr till söder fanns festivalscener där mängder av band, artister, körer och dj:s framförde sin musik. I samarbete med en rad föreningar och jämställdhetsexperter arbetade Världens största musikfestival för ett mer inkluderande och jämställt musikliv.

 

Sidan senast uppdaterad 2016-01-27