logo

Joanna Wolwan

    

  Jag har jobbat här i nästan 9 år

  och trivs bra!

  Gillar att brodera, sjunga, spela bas

  och fika.

  Ibland målar jag också. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joanna broderijoanna vykortHemsida J AHemsida J W