logo

Cristopher Valenkamph

 

Utställningar - grupp / samlings

 

Sala Silvergruva     2004
Konstrundan i Håbo     2006 och 2007
Skellefteå biblioteket     2007
Isskulpturer, Skellefteå     2007
Växjö konsthall, vårutställning     2010
Galleri Fram, Uppsala     2013
Hotell Gillet, Kulturnatten, Uppsala     2010 och 2011
Kulturkaféet, Konstbr.  sommarsalong     2012
Uppsala stadsbibliotek     2012
Uppsala Konstmuseum, Uppländsk salong     2013
Kulturkaféet, kulturnatten     2013
Konstens dag, Ekeby bruk, Uppsala     2013
Konst på väg, Tierp Sfr     2014

Konstens dag, Ekeby bruk, Uppsala     2014   

 

Utställningar - separat

 

Tärna folkhögskola        2004
Café de Lux, Växjö        2010
Kulturkaféet, Uppsala            2012
Broströms kafé, Uppsala        2013

Kulturkaféet, Uppsala    2014

 

Tillbaka