logo

Studiefrämjandet och Framtidsveckan

Studiefrämjandets roll är att hjälpa till att arrangera Framtidsveckor i de kommuner, län och områden som är intresserade av att öka medvetenheten och synliggöra de resurser som finns genom att visa på positiva lokala exempel av hållbarhetsarbete.

Studiefrämjandet var en av många aktörer som startade Framtidsveckan och hade tidigt som roll att bistå med en hemsida. Numera sköts hemsidan av olika aktörer för Framtidsveckan men den ligger alltjämt i Studiefrämjandets regi.


För att få hjälp med att hitta rätt kontaktpersoner ring eller skicka ett e-brev till:

Åsa Wrenfelt, 08- 545 707 17, asa.wrenfelt@studieframjandet.se

 

Eller kontakta Studiefrämjandet på din ort, se studieframjandet.se