--%> EU & Leader logotyp

Alla aktiviteter som sker utanför Alingsås stadskärna inför, under och efter Framtidsveckan ingår i Leaderprojektet Framtidsveckan i Alingsås.

Leader