--%>

Vad är Framtidsveckan?

Framtidsveckan är en unik manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Genom att visa positiva exempel vill vi öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord - och utveckla våra lokalsamhällen!

Där andra miljö- rättvise- och hållbarhets-budskap bygger på dystra prognoser ska Framtidsveckan istället vara en motbild, inge hopp och peka ut nya vägar mot framtiden.

 

Idén med Framtidsveckan föddes i Söderhamn 2009, spred sig under 2010 till hela Hälsingland och genomfördes 2011 i hela Dalarnas län, hela Gävleborgs län – och i Astrid Lindgrens hembygd.

 

Under hösten 2011 har Framtidsveckan även annordnats i Örebro län. 2012 kommer även Tranås omställningsgrupp genomföra sin första Framtidsveckan i samarbete med Framtidsforum. 

 

Framtidsveckan är numera nationell! Visst vill du vara med?

Vad är Framtidsveckan?