logo
natur höst toppbild ekollon

Varför Framtidsvecka?

Syftet med framtidsveckan är att inspirera människor att ta steget till en mer hållbar livsstil. Under Framtidsveckan samlas och synliggörs goda exempel. Tanken är att projektet ska sätta igång omställnings- och hållbarhetsarbetet på orten och visa att det är möjligt att gå mot ett mer ekologiskt hållbart samhället tillsammans. 

Framtidsveckan är ett samarbete. Lokala aktörer ordnar, på eget initiativ, aktiviteter där den gemensamma nämnaren är ett hållbarhets- och omställningsperspektiv. På detta sätt kan en mångfald av idéer förverkligas och ett flertal olika målgrupper nås.

Framtidsveckan vill bjuda in alla som vill inspirera till en mer hållbar framtid. Arrangörer kan vara allt ifrån kommuner, organisationer, studieförbund, politiska partier och företag till ideella föreningar och enskilda personer.


På så sätt blir Framtidsveckan en mötesplats som skapar tillfälle att knyta nya kontakter och utöka nätverket bland människor som arbetar för omställning och miljö. Lokala förmågor kan lära av varandra och utbyta kunskap i strävan mot en hållbar framtid.


Läs en intervju med Anders Persson som startade Framtidsveckan - vad var hans vision och hur ser han på framtidsveckan idag?