logo
Träd

Framtidsveckan Västernorrland 2014

Under vecka 40 (lördag den 27/9 – söndag den 5/10) genomförs Framtidsveckan 2014 i Västernorrland.

Under hela våren börjar vi att belysa de tre stora E-kriser som pågår i samhället – Energi, Ekonomi och Ekologi.


Som en tidig uppstart inför de goda exemplens vecka - Framtidsveckan 2014 och inför det stundande valet så kommer en tidningsbilaga att göras för att belysa de globala kriser vi är i och står inför.


Påverkan och hotbilden som utgörs i hela samhället av dessa tre kriser kommer att genomsyra den första tidningsbilagan.
Tidningsbilagan kommer att innehålla sidor med reportage och frågor riktade till alla politiska partier, hur man skall bemöta den hotbild som samhället står inför.


Framtidsveckans annonsbilaga delas ut med Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks Allehanda samt Sundsvalls tidning och Dagbla­det med 10 000 överex som läggs ut på strategiska platser.

Kontaktuppgifter till Projektledare

Ingela Dahlin
Framtidsveckan Västernorrland
Storgatan 52 B
852 40 Sundsvall
ingela.dahlin@telia.com
alt, 073 803 79 68


"Alla politiska partier och studieförbund i Västernorrland är tillfrågade att delta i Framtidsveckan Västernorrland 2014"


Film med Studiefrämjandet:

 

http://youtu.be/ME765m9kN_Y
_______________________________________________________

Vi deltar gärna i evenemang, debatter, exkursioner och andra aktiviteter som går i linje med Framtidsveckans mål och syfte.

Vi kan producera korta inspirationsfilmer och göra reportage i kommande tidningsbilaga.

Kontakt: Ingela Dahlin, ingela.dahlin@telia.com alt, 073 803 79 68


"Alla politiska partier och studieförbund i Västernorrland är tillfrågade att delta i Framtidsveckan."
_______________________________________________________

Film med Vuxenskolan och Miljöpartiet:

https://www.youtube.com/watch?v=Xtu4LfHpV7A&feature=youtu.be
_______________________________________________________