logo
Bullerö

Framtidsveckan i Värmdö Värmdö 30 aug-7 sept

Under Framtidsveckan 2014 ordnar olika aktörer från föreningsliv, näringsliv, kyrkor, enskilda och myndigheter arrangemang med ett omställningsperspektiv. Framtidsveckan visar lokala lösningar på globala problem, ger hopp och pekar ut nya vägar mot framtiden!

 Framtidsveckan skapar mötesplatser där lokal hållbar utveckling står i centrum. Genom positiva exempel på allt som händer i Värmdö vill vi visa att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord, och utveckla våra lokalsamhällen.

 

Framtidsveckan på Värmdö skapas genom att alla som vill bidrar med ett eller flera arrangemang. Har du, din organisation eller ditt företag verksamhet eller aktiviteter som är viktiga för framtiden? Visa upp dem under Framtidsveckan! Det behöver inte vara så stort eller komplicerat. Veckan syns som en programbilaga i lokaltidningen, på webben och i sociala medier. Tillsammans visar vi att vi är många som kan och vill bidra!

 

Framtidsveckan på Facebook

Framtidsveckan på Värmdö kommuns webb