logo

Var med och skapa Framtidsveckan i Värmdö 2014!

 

Goda erfarenheter skapar framtiden. Genom att visa inspirerande, lokala exempel ökar vi medvetenheten om att det går att förändra. Vårt sätt att leva och vårt sätt att förvalta en värld och en kommun. Framtidsveckan vill synliggöra allt positivt som görs runt om i Värmdö och visa att det går att göra mycket tillsammans för att tackla de utmaningar vi står inför.

 

Framtidsveckan sker där du är

Framtidsveckan händer där du själv bor och är verksam. På din gård, i din butik, i skogen, i skolan, på jobbet eller på torget. Alla arrangemang som sker under framtidsveckan marknadsförs gemensamt och på så sätt blir det lättare att nå ut till fler. 

 

Anmälan
Alla arrangörer utformar och ansvarar för sina egna aktiviteter. Det kan vara i form av ordinarie verksamhet eller aktiviteter och arrangemang anordnade speciellt för Framtidsveckan. 

 

Anmäl din aktivitet på Värmdö kommuns webb!

 

 

Programmet koordineras av en arbetsgrupp bestående av:

 

Pella Thiel, pella.thiel(a)naturskyddsforeningen.se

Outi Kilkki, outi.kilkki(a)gmail.com

Megha Huber, megha.huber(a)varmdo.se